Informationsbranschen omsatte 46 miljarder
De totala investeringarna i information/PR uppgick till 46 miljarder kronor 2007, varav den privata sektorn stod för knappt 70 procent och offentlig verksamhet för cirka 30 procent. Det framgår av Informationsindex 2007, som tagits fram i samarbete mellan Sveriges Informationsförening och PRECIS. Noterat från rapporten:

  • Informationsbranschen omsatte 46 miljarder kronor (2006: 40 miljarder), vilket inkluderar företag, organisationer, statliga myndigheter, kommuner och landsting.
  • Av de totala resurserna för information/PR förfogade informationsavdelningarna 2007 över 36 miljarder kronor, marknadsavdelningarna över 10 miljarder kronor.
  • En majoritet av informationsavdelningarna – 56 procent – har ansvar för varumärkesarbetet (2005: 44 procent).
  • ”Kommunikationsfrågorna får allt större betydelse i verksamheterna och därmed ökar också budgetarna”, framhåller Margaretha Sjöberg, generalsekreterare/VD i Sveriges Informationsförening.

    ”Våra medlemsföretag har upplevt stark tillväxt under perioden. Framtidstron är fortsatt hög och vi ser inga tecken på sämre tider”, betonar Kaj Flick, generalsekreterare i PRECIS.

    Sveriges Informationsförening och PRECIS presenterar för tredje gången Informationsindex. Mer information och rapporten för 2007 hittar du genom att följa källänken nedan.

    Källa: Informationsindex