Informationsbranschen i Sverige omsätter 36 miljarder kronor
Sveriges Informationsförening och pr-branschorganisationen PRECIS har undersökt hur stor den totala informationsinvesteringen i Sverige är. Undersökningen, som skall genomföras varje år, visar att branschen totalt omsatte 36 miljarder 2005. Undersökningen visar också att 70 procent av de tillfrågade informationsdirektörerna och cheferna rapporterar direkt till vd eller generaldirektör. Informationsindex är enligt undersökarna det mest omfattande och ambitiösa försöket att uppskatta de samlade informationsinvesteringarna i företag och offentlig sektor som genomförts. 297 informationschefer och informationsdirektörer har fått uppskatta sin budget, inklusive personalomkostnader, samt svara på ett antal frågor. Sveriges Informationsförening och Precis har tagit fram undersökningen för att regelbundet kunna mäta investeringar och trender i informationsbranschen.

”För första gången har vi ett trovärdigt m??tt på hur stor branschen är. Siffran överträffade våra förväntningar, men samtidigt indikerar svaren att det finns ytterligare informationsinvesteringar utanför informations- och marknadsföringsbudgetarna”, säger Bo Jansson, ordförande för PRECIS.

”Undersökningen bekräftar vår känsla att informations- och pr-avdelningarna ökat sitt inflytande över den totala kommunikationen. Informationsfrågor blir allt mer kritiska för företag och organisationer och därmed får informationscheferna ökad intern betydelse”, säger Bengt Möller, informationsdirektör på Vasakronan och ordförande i Sveriges Informationsförening.

För nedladdning av den fullständiga rapporten se länk nedan till Informationsindex egna nya hemsida.

Källa: Informationsindex