Informationsavdelningar får större ansvar men missar möjligheterna med interna omvärldsanalystjänster – Ny analysrapport
Analysföretaget Outsell, som är specialiserade på informationsbranschen, rapporterar nu om en kommande rapport där man visar på en uppåtgående marknadsposition för informationsfunktionen och informationschefer med bl.a. utökat jobbansvar och nya roller. Höjdpunkterna i Outsells nya researchrapport där man undersökt 215 personer som benämns “corporate Information Management professionals” om deras verksamhet under år 2005, visar att de har större budgets och fått mera globala ansvarsområden.

Speciellt intressant och noterbart är även att man i sammanhanget lyfter fram omvärldsanalysområdet som ett mycket stort och ej tillgodosett behov där det visas på en stor möjlighet för informationsavdelningar att utnyttja. Man hänvisar samtidigt till en separat Outsellundersökning som visar att behovet av omvärldsanalyser / Competitive Intelligence, är det enskilt största ej tillfredsställda informationsbehov som över 4000 kunskapsarbetare uttryckte i den studien. Trots detta visar den senaste undersökningen att Information Management-funktioner inte tagit på sig mer av denna roll och bara knappt ökat leveranserna av omvärldsanalystjänster inom det egna organisationen – från 38% av företagen år 2004 till 39% år 2005.
Outsells analytiker ser detta förhållande som en missad möjlighet för Information Managers att förse sina organisationer med ökad mervärde.

Källa: Outsell