Information och teknik i samklang ger nyttomaximering
Svenska Infosphere meddelar nu att man kommer att hålla ett seminarie den 28 april i Solna utanför Stockholm, med fokus på integration av innehåll och teknik för nyttomaximering i allmänhet och i försvars- & säkerhetssektorn i synnerhet.
För att maximera värdet av informationstillgångarna vänder många organisationer inom försvars- och säkerhetssektorn sig till moderna teknologier som t.ex. sökmotorer, kategoriseringsverktyg samt olika verktyg för visualisering av information. För de flesta organisationer krävs det vidare att den nya tekniken matas med högkvalitativ information för att ge avsedd nytta. Detta är några av seminariets utgångspunkter.
Förutom Infosphere så kommer seminariets föreläsare från Jane’s Information Group, Speed of Mind samt Elucidon. Seminariet är kostnadsfritt. För mer information och anmälan kontakta Infosphere.

Källa: Infosphere AB