Information & kommunikation för stärkt konkurrenskraft
Företagsledare utnyttjar inte alla de möjligheter som kommunikation ger och går miste om en viktig del av affärsutvecklingen enligt forskningsprojekt. En Sverigeturné pågår nu som presenterar forskningen på området där Sven Hamrefors, ek dr och professor vid Mälardalens högskola, presenterar resultatet av det femåriga forskningsprojektet “Verksamhetsnyttig information och kommunikation”.

”Här ställer vi traditionella uppfattningar om kommunikationsarbete på sin spets, genom att tala om kommunikation som en organisatorisk egenskap snarare än en funktion, säger Sven Hamrefors. Att kommunikation är viktigt är de flesta överens om. Men att låta en kommunikatör bidra till affärsutvecklingen är att ge begreppet en ny innebörd – och där missar företagsledarna stora möjligheter, fortsätter Hamrefors.

Sven Hamrefors forskning har bedrivits i samarbete med Sveriges Informationsförening och Handelshögskolan i Stockholm sedan 2003. Nästan 1000 personer, även internationellt, har bidragit till resultatet. Arbetet har också gett Sven Hamrefors en professur vid Mälardalens högskola.

Turnén går till följande städer:

 • Stockholm 5 september och 4 november.
 • Uppsala 8 september.
 • Linköping 15 september.
 • Örebro 15 september.
 • Eskilstuna 22 september.
 • Västerås 22 september.
 • Umeå 29 september.
 • Östersund 30 september.
 • Malmö 11 december.
 • Göteborg 12 december.
 • Källa: Sveriges Informationsförening