Information från Riksdagen nu tillgänglig via ny syndikeringstjänst
Från Sveriges Riksdag finns nu möjligheten att ladda ned innehåll från riksdagens databaser. Här finns bland annat information om ledamöter, omröstningar och dokument. Det finns drygt 165000 dokument, till exempel riksdagsbeslut, propositioner, motioner och protokoll från kammaren. Vissa dokumenttyper finns tillgängliga ända från 1971. Tjänsten är huvudsakligen tänkt att användas för att utveckla egna tillämpningar med innehåll från riksdagens databaser. Det går också att få innehåll som RSS-kanaler. Följ källänken nedan för mer information.

Källa: Riksdagens syndikeringstjänst