Information Discovery Solutions: Ny programvara för Business Intelligence
Företaget firstRain lanserar nu en patentsökt programvarulösning kallad ”information discovery Solutions” som tillägg till deras mjukvaruplattform firstRain Instant Awareness Platform.
Med den nya programvaran kan nu firstRain plattformen låta användarna genomföra snabba och effektiva sökningar och scanning av webbinformation som, enligt företaget, är mer omfattande, färskare och mera ämnesrelevant än alla andra lösningar som finns på marknaden idag. Med firstRain Focused Discovery software möjliggörs en ämnes- eller frågebaserad insamling av information från hela webben.
Focused Discovery kan införas som en komponent i en befintlig företagsportal eller användas fristående. firstRain Focused Discovery navigerar på webben med hjälp av speciella patentsökta analys-algoritmer, som guidar sökningen till det som är relevant för den aktuella sökningen. Användningsområden är t.ex. omv??rldsbevakning, konkurrentbevakning och all annan form av bevakning av nyheter mm på Internet.
The firstRain Information Discovery Solution finns nu klar för leverans.

Källa: firstRain