Infopaq får nya storkunder
Mediebevakaren Infopaq Sverige AB meddelar idag att man har fått två nya kunder inom lantbruks- och livsmedelssektorn: Jordbruksverket och Lantmännen. Infopaq Sverige anser sig därmed stärka sin position på den svenska marknaden för mediebevakning ytterligare.

Lantmännens presschef Eva Emrin säger som kommentar till affären att Lantmännen har behov av en omfattande bevakning för koncernen, som är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Att man valde Infopaq beror bland annat på att företaget visat sig ha intressanta och prisvärda lösningar enligt Eva Emrin.

Källa: Infopaq Sverige AB