Infonaut storsatsar med nya Business Intelligence utbildningar och cybernetisk omvärldsanalys
Det svenska omvärldsanalys / Business Intelligence företaget Infonaut meddelar att man nu 2002 nysatsar med bl.a. nya utbildningskoncept och en ny metod kallad ”cybernetisk omvärldsanalys”.
Infonaut lanserar ett nytt och digert utbud av omvärldsanalysutbildningar i egen regi som nu presenteras på deras nya sajt på Internet. Bland nyheterna märks en ny omfattande BI-utbildning som riktar sig till personer som idag arbetar eller avser att arbeta med strategisk omvärldsanalys. Det s.k. BIA-programmet pågår under ett år och avslutas med diplomering för de som uppnått godkända resultat.
En annan nyhet är inriktningen på cybernetisk omvärldsanalys (Intelligence Cybernetics) som baseras på forskning av professor Stafford Beer. Intelligence Cybernetics beskrivs som ett helt nytt koncept och en metod för att utveckla en organisations förmåga att bättre förutse och snabbare anpassa sig till förändringar i dess omvärld.
Bakom företaget Infonaut står Wolfgang Heller som sedan många år är en uppskattad föreläsare och utbildare inom omvärldsanalys / Business Intelligence. Wolfgang Heller har ofta anlitats av andra BI-företag för att genomföra deras omvärldsanalysutbildningar. För mer information se länk nedan.

Källa: Infonaut AB