Infocast och Docere i samarbete
De svenska företagen Infocast Technology och Docere Intelligence har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att deras programvaror för omvärldsbevakning skall integreras.
Sources : InfoCast