Infobilis gratis omvärldsbevakning avvecklas och blir betaltjänsten “My Retriever”
Infobilis meddelar nu att de blir en betaltjänst och att den nuvarande gratistjänsten kommer att upphöra i början av maj.
Infobilis har gjort sig känd som den enda kvarvarande svenska nyhetsbevakaren på Internet som erbjudit sina tjänster gratis, något som nu alltså kommer att upphöra inom kort. Den nya betaltjänsten kommer att kallas ”My Retriever” och levereras via företaget Retriever. Som nyheter i den nya tjänsten nämns bl.a. tillgång till tio sökrobotar och att kunna få sökresultat till email samt möjlighet att arkivera nyhetslänkar.
Tidigare registrerade användare av Infobilis som varit inloggade i tjänsten under perioden 15 mars till 25 april 2001 kommer dock att som ”plåster på såren” få ett generöst erbjudande om gratis tillgång till den nya betaltjänsten i mer än ett år.

Källa: Infobilis Universal AB