ImageSeeker – Söker och analyserar bilder i databaser
Att med hjälp av traditionella sökmotorer söka efter text i databaser är något som många idag gör dagligen. Om vi däremot behöver söka efter en bild som ser ut på ett visst sätt, så måste den oftast endera vara rätt namngiven eller vara beskriven i en tillhörande text för att man skall ha någon chans att hitta den. Detta tillvägagångssätt har uppenbarligen många nackdelar, eftersom en visuell bild inte lätt låter sig beskrivas så att man t.ex. långt senare kan uttyda hur bilden ser ut som helhet och på detaljnivå.
Produkten Image-Seeker från företaget LookThatUp råder bot på detta med hjälp av bildanalysteknologi, som gör det möjligt att indexera och söka bilder baserat på deras innehåll. I och med detta kan man låta Image-Seeker systemet snabbt ta fram de bilder som mest liknar en viss bild.
De tänkbara användningsområdena är många, och sådan här teknik kan få mycket stor betydelse inte minst för researcharbete där bilder är det centrala istället för vanliga texter.
Kunder till LookThatUp är bl.a. det Franska patentverket som använder Image-Seeker för att jämföra design-bilder som skickas in av nya sökande med de redan befintliga 200.000 bilderna som man nu har i sin databas.

Källa: Image-Seeker (LookThatUp)