IBM erbjuder företagsportal med Knowledge Management funktionalitet
IBM Global Services meddelar att de erbjuder tjänster för utveckling av företagsportaler. Tjänsterna bygger bl.a. på leverantören Plumtrees portalteknik. Med detta ska IBM förse företagskunderna med grunden för att kunna förena information, applikationer och människor.
Som en del av IBM:s Corporate Portal tjänst, arbetar IBM:s konsulter med företagen för att förse dess slutanvändare med en personlig arbetsyta ”workspace”, innehållande de kontorsprogram de behöver, anslutningar till olika resurser och andra personligt anpassade Knowledge Management funktioner.

Källa: IBM Global Services