IBM bevakar rykten och den allmänna opinionen åt organisationer med hjälp av Factiva
Factiva meddelar nu att IBM kommer att dra nytta av Factivas premiuminnehåll av affärsnyheter och expertis till en ny programvara kallad ”Public Image Monitoring”.
Med Public Image Monitoring kan företag och organisationer bevaka framväxande sociala nätverk på webben och skydda deras varumärkens rykte genom att snabbt kunna agera på förändringar i den allmänna opinionen om deras företag och produkter. Public Image Monitoring Solution baseras på IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition som bl.a. innehåller mycket avancerad teknik för textanalyser.
Factivas partnerskap med IBM är ett steg till i deras satsning på marknaden för ”reputation intelligence”. Tidigare i höst lanserades Factivas egen motsvarande webbaserade lösning som kallas ”Factiva Insight”.

Källa: Factiva