Hur kommer Sveriges regioner att utvecklas fram till 2030?
Frågan om “Hur kommer Sveriges regioner att utvecklas fram till 2030?” är temat i en rapport som kommer att presenteras på ITPS-konferensen “Regionernas tillstånd” som hålls mellan den 6-7 februari 2008 i Åre. Detta och andra framtidsscenarier för Sveriges regioner skall behandlas under konferensen. För mer information kontakta ITPS.

Källa: Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)