Hur kan offentlig information tillgängliggöras?
Den senaste tiden har det pågått en debatt kring myndigheters vilja, eller som en del ser det ovilja, till att låta företag använda den information och data som finns i olika offentliga verksamheter. Det handlar om icke-sekretessbelagd rådata som skulle kunna användas av företag för att skapa nya produkter och tjänster. Problemet är ofta inte att det inte alls går att få fram information, utan att det är för dyrt och krångligt för att det ska löna sig. Typexempel på stora producenter av rådata är t.ex. Lantmäteriet, Sjöfartsverket och SMHI. Deras kart- och väderdata m.m. är högintressant för många företag att bygga tjänster kring. Som parallell kan man betrakta Norska Lantmäteriet och Meteorologisk Institutt som delvis eller helt har släppt sin information gratis till den som önskar vidareförädla den i nya tjänster.

På detta tema inbjuder Stockholms handelskammare den 26 mars 2010 till ett seminarie om den svenska situationen. Ett öppet seminarium om offentliga data som plattform för utveckling av nya tjänster. Bland talarna finns kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell och representanter från några berörda myndigheter.

Källa: Stockholms handelskammare