HP utökar sin portfölj med nya lösningar för informationsoptimering
HP lanserar nu nya lösningar för informationsoptimering (Information Optimization). Dessa hjälper företag och organisationer att omvandla information, intuition, och idéer till insikter som leder till bättre beslutsfattande.

En explosion av data drivs av nya källor som utmanar de traditionella informationslagrings- och analysmetoderna. Idag finns endast 15 procent av all data i strukturerade format som datorer förstår medan resterande 85 procent består av mänsklig information. Detta är data från video, ljud, email, texter, sociala medier etc. som tillför ett bredare perspektiv genom att bestå av idéer och koncept. Dessutom erbjuder den ökande mängden ”extrem information”, som genereras från sensorer och taggar, nya möjligheter för organisationer att ta tillvara på data. Detta dataspektrum innebär påtagliga utmaningar för dagens företag.

En ny studie genomförd på uppdrag av HP visar att mer än 50 procent av informationen inom en organisation förblir oupptäckt och oanvänd. Nära en av två chefer uppgav att deras organisationer inte har en effektiv informationsstrategi som spänner över flera affärsområden, system och strategiska funktioner. Utöver detta uppgav endast 2 procent av de frågade cheferna att deras organisationer kan leverera rätt information vid rätt tidpunkt för att stödja rätt affärsresultat 100 procent av tiden. För mer information följ källänken nedan.

Källa: Information Optimization (HP)