Hotbilden mot informationssäkerheten har skärpts
Informationssäkerhetsarbetet vid svenska myndigheter kan fortfarande förbättras. På många håll saknas det tydlig inriktning av verksamheten och ibland även förmåga att skapa tillräckligt stabila och motståndskraftiga informationssystem. Det visar rapporten ”Sveriges informationssäkerhet – lägesbedömning 2008” från Krisberedskapsmyndigheten, KBM. Lägesbedömningen, som i dag lämnats till regeringen, visar att hotbilden på informationssäkerhetsområdet har skärpts. IT-kriminaliteten visar inga tecken på att minska. Metoderna förfinas istället, och det blir allt svårare att värja sig mot angrepp. Nätangreppet mot Estland våren 2007 och färska uppgifter om lyckade angrepp mot större elnät på andra håll i världen visar att hela samhället kan drabbas. Informationssäkerhet är ett sektorövergripande problem. Rapporten ”Sveriges informationssäkerhet – lägesbedömning 2008” finns nu tillgänglig för nedladdning från KBM:s webbplats.

Källa: Krisberedskapsmyndigheten (KBM)