Hoover’s förvärvar Powerize
Företaget Hoover’s, Inc. som driver den välkända företags- och branschinformations-siten Hoover’s Online skall förvärva Powerize.com, Inc., som är en utvecklare av teknik för bl a innehållsintegration samt ansvarig för den egna siten Powerize.com som distribuerar marknadsrapporter och annat researchmaterial.
Hoover’s kommer att använda Powerize.com:s teknologi för distribution av Hoover’s egna verktyg, tjänster och innehåll till webbplatser, intran??t, informationsportaler mm.

Källa: Hoover’s