Högskoleutbildning i omvärldsanalys startar till hösten
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) meddelar nu att deras kurs i Business Intelligence startar vecka 44 till hösten. Det är Klaus Solberg Søilen som ansvarar för 10-poängskursen som ska ge deltagarna kunskaper om hur omvärldsanalys fungerar i privata och offentliga organisationer.

Kursinnehållet är “-Grunderna i omvärldsanalys. -Omvärldsanalys som ett instrument för nya affärsmöjligheter. -Planera och konkretisera analyser och rapporter. -Organisering av Business Intelligence Teams. -Teknologiska aspekter vid omvärldsanalys. -Säkerhet och counterintelligence i privata och offentliga organisationer. -Öppna källor som ledtråd och filosofi. -Utarbetning av omvärldsanalytiska modeller.” För mer information kontakta BTH.

Källa: Blekinge Tekniska Högskola (BTH)