Högkonjunktur mer intressant än lågkonjunktur mediemässigt
Under 2006 har Sveriges media fokuserat mer på högkonjunktur är på lågkonjunktur. Mellan 2006 och 2005 har antalet artiklar där ordet högkonjunktur nämns ökat med 58 procent, samtidigt har artiklarna om lågkonjunktur minskat med 27 procent. Även entreprenörskap står högt upp på mediernas agenda – det har redan skrivits 80 procent fler artiklar om entreprenörskap under 2006 än under hela 2005. Inför Älvsjömässan Eget Företag har omvärldsbevakningsföretaget Agent25 tagit tempen på det svenska företagsklimatet.

Intresset för nyföretagande ökar dramatiskt – det har redan skrivits 80 procent fler artiklar om entreprenörskap under 2006 än under hela 2005. Media lyfter fram nyföretagandets praktiska sidor, såsom regleringar, kapitalanskaffning och skatter. Andra populära teman är lärdomar från USA om att konkurser egentligen inte ska ses som misslyckanden utan lärdomar att ta med sig till nästa projekt. Företagsbarometerns förändring i procent 2005-2006 ser ut som följande:

1. Entreprenörskap 80 procent
2. Högkonjunktur 58 procent
3. Innovation, nystartat företag 52 procent
4. Riskkapital,nystartat företag 52 procent
5. Småföretag 28 procent
6. Eget företag 18 procent
7. Konkurs och nystartat företag 17 procent
8. Nystartat företag 13 procent
9. Lågkonjunktur – 27 procent

Mätningen anger antalet artiklar där uttrycken förekommer i ca 2300 svenska källor på nätet – såväl nyhetsmedier och kvalitativt utvalda bloggar.

Källa: Agent25 Sverige AB