Högaktuell tjänst för oberoende realtidsanalyser av USA-Irak konflikten nu lanserad
Det är få politiska och affärsmässiga relationer som inte redan nu påverkas eller kommer att påverkas vid ett eventuellt krig riktat mot Irak. De politiska och ekonomiska konsekvenserna är världsomspännande. Detta gör att behovet av korrekt information om detta pågående skeende är mycket stort i dagsläget.

Stratfor, som är ett av de mest välrenommerade privata analysföretagen för landsanalyser, lanserar nu en ny högaktuell tjänst som ska tillfredställa ovanstående behov. Tjänsten lanseras med en egen sajt www.US-IraqWar.com som bas för detta ändamål. Den som prenumererar på tjänsten får enligt Stratfor en mycket högkvalitativ och oberoende informationskälla som kan leverera senaste och pålitliga analyser om denna konflikt.

Tjänsten www.US-IraqWar.com ger användaren tillgång till realtidsintelligence som senaste nytt, djupanalyser, lägesrapporter, diplomatiska aktiviteter och bakgrundsinformation som behövs för att förstå krigssituationen mm. Målgruppen är alla som berörs av konflikten som t.ex. politiker, affärsmän, militär och även privatpersoner. Priset för individuella prenumerationer är förhållandevist mycket lågt för den här typen av tjänster. Detta kompenseras förmodligen med att man räknar med väldigt många prenumeranter. För mer information och prenumeration se här.

Källa: Stratfor