Hitta patenten i sökmotorn
Med tjänsten Google Patent Search är det möjligt att i fulltext direkt söka och få tillgång till amerikanska patentdata från United States Patent and Trademark Office (USPTO). Totalt är det ca 7 miljoner patent i USPTO från 1790-talet och framåt som alla ska kunna nås via Google Patent Search. Ett av syftena med att hämta patentinformation via en öppen sökmotor är enligt Google att göra information lättillgänglig och bra organiserad. Varje sökresultat representerar ett individuellt patent som när man klickar på länken ger fullständig information med bilder om patentet. En mera avancerad patentsökning kan vidare fås via Advanced Google Patent Search där man kan detaljsöka på flera olika relevanta patentdata.

Källa: Google Patent Search