Heltäckande söktjänst för svenskt vetenskapligt material under uppbyggnad
Alla svenska vetenskapliga publikationer får en samlad söktjänst. Projektet SwePub ska skapa en samlad ingång till alla avhandlingar, rapporter, böcker och vetenskapliga artiklar som publiceras vid svenska lärosäten. Ett fyrtiotal universitet och högskolor har nu ställt sig bakom uppbyggnaden av söktjänsten SwePub. När det blir klart kommer framförallt vetenskapliga artiklar att vara en väsentlig och viktig del av de mellan 50- och 100 000 verk som blir tillgängliga. När det gäller avhandlingar kommer ungefär hälften att vara tillgängliga även i fulltextformat. SwePub byggs av enheten för LIBRIS vid Kungl. biblioteket och beräknas vara klar hösten 2009. Swepub:s hemsida finns på adressen www.swepub.se.

Källa: Kungliga biblioteket