Heldag om finansiell information och Sveriges ekonomi
Den 31 januari arrangerar Stockholms Handelskammare och Veckans Affärer “Börsdagen 2006” som kan intressera dig som t.ex. arbetar med och bevakar förhållanden kring finansiell information i allmänhet och Sveriges ekonomi i synnerhet. För mer information om program och anmälan till Börsdagen se länk nedan.

Källa: Börsdagen 2006