Heldag i Stockholm om teknik och strategi för företagssökningar
FAST meddelar att man den 13 maj håller en “international strategy summit” på temat “Enterprise Search and the User Revolution”. Man kommer då att samla ett antal branschexperter inom området för att bl.a. diskutera det som ibland kallas för användarrevolutionen där användare står i direkt centrum för all tillgänglig information. Sökdrivna innovationer och teknik kring företagssökningar står även på programmet för dagen. Denna s.k. summit hålls på Clarion Hotel Sign och är kostnadsfri för deltagarna. För mer information om program samt anmälan följ källänken nedan.

Källa: FASTforward Summit – The User Revolution