Hans Hedin lämnar GIA och lanserar nytt konsultbolag
Efter 10 år som affärsutvecklingsansvarig på Global Intelligence Alliance Group (GIA) lämnar Hans Hedin bolaget för att lansera sitt eget bolag Hedin Intelligence & Strategy Consultancy. BI-Digital tog chansen och genomförde en intervju med Hans för att få veta mer om detta samt på vilka trender inom intelligence & analys som finns idag och hur han tror området i stort kommer att utvecklas på 10 års sikt.

Hans Hedin
Hans Hedin

Du har lämnat GIA under maj. Vad gör du nu?

Ja det stämmer. Efter 10 år som affärsutvecklingschef på Global intelligence Alliance Group kommer jag nu att arbeta i egen regi med Hedin Intelligence & Strategic Analysis Consultancy. Fokus är på kompetensutveckling i omvärlds- och strategisk analys. Första kurserna går av stapeln i Stockholm mellan den 23-27 september i år under benämningen “Stockholm Global Strategic Analysis Forum”. Sedan tar vi hela paketet och genomför kurserna i andra städer också. Paris, Palo Alto, Lissabon och flera andra städer planeras för närvarande. Det blir ett globalt koncept. Jag kommer även att hjälpa företagen att utveckla sin intelligence-process samt i form av projekt och workshops. Jag kommer även att arbeta som “interim intelligence manager”, dvs att jag går in och bygger upp eller vidareutvecklar programmet för omvärldsanalys under en bestämt tidsperiod.

Varför gör du detta?

Allt fler har efterfrågat utbilding i strategiska analysmetoder och konsultmetodik och eftersom jag både undervisat inom området när jag var lärare vid Lunds universitet och har lett ett stort antal workshops och projekt på temat under mina 25 år inom området så såg jag att det finns en intressant affärsmöjlighet här. Jag har varit 10 år på GIA och kände att det kunde vara dags att fortsätta i egen regi. Vad vi på GIA gjorde när det gäller internationell intelligence konsulting, strategisk analys och research tänker jag nu göra vad gäller utbildning.

Vad kommer kurserna att innehålla?

I september kör vi tre utbilningar i Stockholm

Implementing & Developing Intelligence & Strategic Analysis Programs.
Strategic Analysis Methods: Macro-, Industry- & Competitor Analysis.
Consultative & Presentation Skills: How to Become a Trusted Advisor.

Jag kommer att genomföra utbildningarna i Stockholm tillsammans med Joost Drieman. Joost har ansvarat för intelligence och strategisk analys för Cisco Europe de senaste 6 åren och byggt upp funktionen från tre personer som förde en slumrande existens till ett strategiskt analysteam på 25 personer som fungerade som strategiska rådgivare åt ledningen på Cisco. Joost kommer att dela med sig av sina erfarenheter samt visa på de specifika projekt som han genomförde. Joost och jag har arbetat tillsammans i en rad projekt över hela världen de senaste 3 åren och nu är det dags att genomföra detta med premiär i Stockholm innan vi fortsätter till andra länder. I en del länder kommer jag även att arbeta med andra lokala samarbetspartners.

Vad har varit mest spännande under dina 10 år på GIA?

Det har varit mycket spännande i princip hela tiden. Vi har arbetat med många internationella bolag som Merck, Statoil, Procter & Gamble, BMW, IBM, Takeda, m.fl i spännande projekt. Jag har genomfört workshops och projekt på temat megatrender, scenarier, war games, konkurrentanalys, strategianalys och early warning system. Vi har lanserat ett ledande koncept “World Class Intelligence Roadmap” som använts av tusentals företag. Sedan 2010 genomför GIA även två internationella konferenser per år, en i Europa och en i USA. Jag har haft förmånen att vara ordförande vid de flesta av dessa och det har varit underbart att se hur deltagarna fått med sig ett helt nytt perspektiv på omvärldsanalysen plus massor av praktiska idéer efter att ha deltagit på konferenserna. 2011 lanserade vi boken “The Handbook of Market Intelligence”, vilket har blivit referenslitteratur för många företag och kurslitteratur på många universitet. Men mest intressant har nog varit att vara med om att utveckla ett globalt konsultföretag. När vi startade var vi ca 20 personer med ett kontor och idag har GIA ca 140 personer anställda med 12 kontor över hela världen. Min huvuduppgift var att skapa ett globalt intelligence nätverk så att vi kunde göra lokal research och analys över hela världen och bli en global partner till våra kunder. Det har jag uppnått. Idag har GIA förmågan att göra research i över 100 länder tack vara GIA nätverket som består av ett tiotal GIA Members ett stort antal GIA Research Partners samt uppemot 2000 frilanskonsulter. Flera av de initiala samarbetspartners ingår nu i GIA Group som lokalkontor runtom i världen. GIA är idag en ledande aktör när det gäller “Strategic Intelligence & Advisory” i ett internationellt perspektiv.

Nu lämnar jag inte GIA helt och hållet. Jag kommer fortfarande att vara delaktig i konferenser, workshops, GIA’s European benchmarking Circle samt i utbildningar och olika projekt. Men då som underkonsult istället för som anställd.

Vad tycker du har förändrats mest inom själva intelligenceområdet under denna tid?

Intelligence som område har varit upp och ner i samband med de ekonomiska kriser som hänt under denna tid. Dock ser jag en generell tillväxt kring området i länder som England, Tyskland, Benelux och Frankrike. Bara under maj/juni månader så hölls det 5-6 konferenser på temat omvärldsanalys i Europa. Så var det inte för 5-10 år sedan. I USA har ämnet varit stort sedan länge och det fortsätter så. I Asien har man även fått upp ögonen för intelligence som begrepp. Fler konferenser och seminarier hålls nu på temat. Tyvärr verkar utvecklingen inte gått lika mycket framåt i Sverige. Det har hållits väldigt få konferenser och seminarier fokuserat på omvärldsanalys de senaste 10 åren och det verkar finnas ett tomrum när det gäller kompetensutveckling och nätverkande kring omvärldsanalys. Området verkar ha krympt sedan i mitten av 90-talet och precis efter sekelskiftet. Därför känns det skönt att se att BI Digital har tuffat på och fortsatt att fokusera på området under hela tiden. Detta är även en av anledningarna till att jag kommer att fokusera mer på Sverige i framtiden när det gäller intelligence konsulting.

Om du istället vänder blicken framåt och tittat 10 år in i framtiden. Vad ser du då?

Ett område som jag anser kommer att bli stort är “The Intelligence Triple Integration”. Med det menar jag att 1) intelligence kommer att integreras på ett bättre sätt i alla affärsprocesser såsom strategi, innovation, marknadsföring, försäljning, HR, inköp, m.fl och

2) att de olika intelligence områdena såsom competitive intelligence, market intelligence, business intelligence, market research, competitor intelligence, technology intelligence, political intelligence, customer intelligence kommer att integreras bättre. Det går ju inte att göra en riktig marknadsanalys utan att ta med extern information om konkurrenter, trender, politiska scenarier och samtidigt integrera även intern information i form av försäljningssiffror och marknadsandelar. Jag är övertygad om att vi kommer att se de olika intelligence teamen arbeta mer tillsammans med varandra i framtiden för att inte bara kunna lägga fram fakta och väl avgränsade analyser utan även kunna göra sofistikerade analyser och synteser av den totala omvärldsbilden. Det är en av anledningarna till att jag fokuserar på utbildning och övrig kompetensutveckling kring strategiska analysmetoder. Områden som nu är verkligen heta är ju “BIG DATA” samt “social media analytics”. Dessa kommer vi att fokusera speciellt på när det gäller Global Strategic Analysis Forum.

3) att individen kommer att arbeta smartare och mer kontinuerligt integreras in i intelligence processen i framtiden. Nu får varje medarbetare en individuellt skräddarsydd omvärldsbevakning och omvärldsanalys i ett snyggt “dashboard” format till sin dator, Ipad eller smartphone beroende på vilka preferenser man har. I framtiden kommer det att ges större möjligheter för individen att själv gå in och göra analyser baserat på den redan existerande omvärldsanalysen. Företagens anställda kommer även att bidra med mer input till omvärldsanalysen i form av att man rapporterar in marknadssignaler och att man mer aktivt deltar i diskussioner kring omvärldsanalys. Detta kommer att ske mer på kontinuerlig basis och inte endast årligen eller kvartalsvis.

Kanske vill jag lägga till en brasklapp om att området kommer att få en rad nya namn som “insight”, “foresight” eller något annat som inte är lika laddat som intelligence termen, som ibland förvillar folk.

Och slutligen så ser jag givetvis att Global Strategic Analysis Forum kommer att vara ett internationellt forum för kompetensutveckling och diskussioner inom områdena strategisk analys och intelligence.

BI-Digital tackar för intervjun och önskar Hans lycka till med sitt nya projekt som förhoppningsvis kommer att leda till ett ökat fokus på omvärldsanalys och strategisk analys i Sverige.

***
För mer information kontakta Hans Hedin:

Hedin Intelligence & Strategy Consultancy
Telefon: 0735 340 173