Handbook of Market Intelligence – intervju med Hans Hedin
Hans Hedin
Hans Hedin
Intervju med Hans Hedin, Vice President Business Development, Global Intelligence Alliance Group inför publiceringen av deras nya bok “The Handbook of Market Intelligence: Understand, Compete and Grow in Global Markets” som publiceras av förlaget Wiley & Sons och kommer ut i bokhandeln i början av oktober.

BI Digital: Spännande med en ny bok på gång. Vad handlar den om och vilka har skrivit den?

Hans Hedin: Boken handlar om hur organisationer bör och kan arbeta med omvärldsanalys för att förstå utvecklingen i omvärlden, vad de behöver veta för att konkurrera effektivt samt hur de använder kunskapen till att växa på nya och existerande marknader. Vi är tre personer som skrivit boken. Jag har skrivit boken tillsammans med mina kollegor Markko Varnaas och Irmeli Hirvensalo.

BI Digital: Har boken ett fokus på analysmetoder eller får vi läsa om några nya koncept för omvärldsanalys?

Hans Hedin: Det finns gott om böcker som beskriver analysmetoder. Problemen för dagens globala företag är inte enbart att analysera information på ett bra sätt avseende vissa specifika faktorer som t.ex. befintliga konkurrenter eller nya kundsegment. Det handlar om att skapa en organisatorisk process för nyfikenhet gentemot omvärlden, en förståelse av omvärldsanalysens betydelse samt en företagskultur som uppmuntrar till och stöder både ett strukturerat och spontant utbyte av information och kunskap inom organisationen. Omvärldsanalys är alldeles för viktigt för att bara hanteras av omvärldsanalytiker.


BI Digital: Det låter intressant! Det får du gärna utveckla mer.

Hans Hedin: Gärna. I boken har vi identifierat 6 framgångsfaktorer för omvärldsanalys. Dessa är omvärldsanalysens: omfattning, process, produkter, organisation, verktyg samt kultur. Att bara fokusera på ett eller ett fåtal av dessa faktorer räcker inte för att skapa en genomgripande omvärldsanalys. Man måste arbeta aktivt med samtliga faktorer för att kunna utveckla en effektiv omvärldsanalys. Vi har även skapat en utvecklingstrappa för omvärldsanalys i företag och organisationer. Den har fem utvecklingsnivåer och visar på hur omvärldsanalysen ser ut för samtliga nivåer från vad vi kallar ”brandkårsutryckningar” till världsklass. På så sätt kan alla företag som har, eller inte har, ett program för omvärldsanalys identifiera var de befinner sig och vad de behöver göra för att utvecklas.

BI Digital: Det låter ju kanske lite teoretiskt. Hur kan företag använda sig av detta praktiskt?

Modellen har idag använts av över 1000 företag som deltagit i vår GIA Global Survey. Baserat på resultatet får man en uppfattning av vad som fungerar bra och mindre bra gällande omvärldsanalysen i sin egen organisation. Detta är en bra utgångspunkt för att planera vilka områden som behöver förbättras. Boken har över 40 case som visar hur företag som Cisco, ABB, Electrolux, Best Buy och andra företag arbetar med detta. Dessa case ger inspiration och idéer som man själv kan använda sig av.
 
BI Digital: Intressant. Ofta saknar ju många böcker en mer praktisk vinkling. Var kommer dessa case ifrån?

GIA stöder idag över 30.000 beslutsfattare världen över med omvärldsinformation och omvärldsanalys på olika sätt. Antingen igenom våra egna analyser eller genom att företagen använder vårt system, GIA Plaza, för att samla in, lagra, analysera samt kommunicera omvärldsanalysen. Många case kommer givetvis från våra egna kunder men även från företag som presenterat på några av våra konferenser. De senaste två konferenserna i New York och Amsterdam hade en rad av fantastiskt bra case. Företag som IBM, Procter & Gamble, Cisco m.fl berättade då om hur de arbetar för att säkerställa en global förmåga att bedriva omvärldsanalys.

BI Digital: Det var ju 5 år sedan du publicerade din senaste bok ”Företagets Omvärldsradar”. Vad har hänt sedan dess och hur skiljer sig den nya boken från den gamla.

Hans Hedin: ”Företagets Omvärldsradar” beskrev mer grunderna för omvärldsanalys. Dessutom fokuserade den på behovet av ett paradigmskifte inom omvärldsanalys genom att peka på behovet av en mer genomgripande omvärldsanalys på alla plan och för alla viktiga processer för företag. Den belyste behovet av en omvärldsanalys som fungerade 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet och som inte var nedgraderad till något som någon gjorde på halvtid inom olika funktioner på företaget på ad-hoc basis. Den nya boken är mer en handbok för hur man ser till att kunna organisera och implementera detta praktiskt. De makroekonomiska kriser som inträffat sedan dess samt det kraftigt ökade intresset för Asien är exempel på två aspekter som ökat behovet av och därigenom intresset för omvärldsanalys.

BI Digital: Är boken enbart av intresse för företagssektorn?

Hans Hedin: Inte alls! Idag behöver alla organisationer omvärldsanalys. Alltifrån statliga myndigheter och kommuner till organisationer som Svenska Kyrkan och Rädda barnen. Alla som behöver ett bra underlag för beslutsstöd och vill vara med och skapa sin egen framtid behöver omvärldsanalys. Detta gäller inte minst offentliga organisationer. Vi har även redan stött på intresse från den akademiska sektorn att använda boken för utbildning.
 
BI Digital: Hur kommer boken att lanseras och hur kan man få tag i den?

Hans Hedin: Den kommer givetvis att finnas tillgänglig via bokföretag på Internet. Det är väl det enklaste sättet. För vår egen del kommer den främsta lanseringen att vara i samband med vår konferens ”From Firefighters to Futurists” som går av stapeln i Chicago i november. Sedan kommer vi givetvis att ha aktiviteter regionalt där vi finns verksamma i Asien, Sydamerika, Nordamerika och Europa. Afrika har vi faktiskt redan klarat av. Jag var i Sydafrika en vecka i augusti och pratade omvärldsanalys och om hur vår bok kan användas för att förbättra företagens omvärldsanalys på lokal, regional samt internationell nivå. 

BI Digital: Förutom att du skriver böcker och många av GIA’s ”White Papers” samt är ordförande på GIA’s konferenser, vad gör du mer?

Just nu arbetar jag mycket med att hjälpa företagen att vidareutveckla sin omvärldsanalys. Jag gör nulägesanalyser av den existerande omvärldsanalysens status. Detta jämförs sedan med andra företag från samma bransch samt med hur de världsledande företagen arbetar. Vi kan t.ex se hur budgeten och andra organisatoriska resurser står sig i förhållande till andra företag inom samma bransch. Baserat på detta tar vi fram utvecklingsstrategier som vi implementerar för att förbättra omvärldsanalysen.

Ett annat intressant projekt är att utveckla företagens researchers och omvärldsanalytiker till att fungera mer som internkonsulter. Det är också enormt spännande.  Jag har tillsammans med Joost Drieman som ansvarar för Cisco’s omvärldsanalys i Europa tagit fram ett koncept för detta. Här förser vi omvärldsanalytikerna och personer som arbetar med strategi, affärsutveckling, försäljning med metodiker och koncept som används av managementkonsulter samt tränar dessa grupper hur det på ett bättre sätt kan interagera med ledningen och använda deras kunskaper som input till omvärldsanalysen. Detta leder till att man lyfter omvärldsanalysen till en ny nivå inom företaget. Här ses omvärldsanalysen mer som rådgivare till företagsledningen snarare än som informationsleverantörer eller som ”data dogs” som den kanske mer målande amerikanska beskrivningen låter.

BI Digital: Du jobbar ju mestadels med internationella projekt om jag förstått det hela rätt. Hur ser du på svenska företags arbete med omvärldsanalys?

Det stämmer även om vi har en hel del svenska kunder också. Några av de större analysuppdragen avseende den asiatiska marknaden har vi utfört för svenska företag. Just nu analyserar vi data från vår GIA Global Survey och tittar bl.a på hur svenska företag står sig i konkurrensen med företag från andra länder så jag ber att få återkomma till detta. Vad jag ser är dock att området omvärldsanalys verkar ha minskat i betydelse jämfört med tidigare. Jag ser idag inga eller väldigt få konferenser inom området i Sverige och vi ser även att relativt få svenskar deltar i de internationella konferenserna. Jag ser inte heller så många böcker som publiceras inom disciplinen. Det verkar ju bara vara BI Digital som håller fanan högt. Till detta skulle jag även vilja nämna den akademiska världen där vi fortfarande verkar vara mer aktiva än andra länder. Så jag hejar på högskolorna och universiteten i Mälardalen, Örebro, Stockholm, Karlskrona och så givetvis min ”egen” Ekonomihögskola vid Lunds universitet och hoppas att omvärldsanalysen fortsättningsvis dels får egna kurser men även blir bättre integrerat i många fler kurser och ämnesområden.

BI Digital: Så avslutningsvis, vad är nästa projekt när det gäller kompetensutveckling inom intelligence området?

Hans Hedin: Det har vi faktiskt redan lanserat. Vi kallar det ”Intelligence Best Practices Online” och är en portal för tillgång till kompetens inom området. Här har vi samlat alla artiklar vi skrivit, alla GIA White Papers samt alla konferenspresentationer och konferensvideos som presenterats av företag. Här kan man enkelt gå in och få tag det specifika område man är intresserad av. T.ex hur man bäst kan marknadsföra omvärldsanalysen internt, hur man bygger upp ett internt nätverk för omvärldsanalys eller hur man skapar en nära kontakt med företagets VD avseende omvärldsanalysfrågor. För varje område har vi ofta White Papers, Power Point dokument samt konferensvideos som hjälper dig att få tips och inspiration om vad du kan göra för att förbättra omvärldsanalysen. Deltagarna kan även beskriva sin egen situation och problem och får förslag på hur dessa kan lösas eller exemple på hur andra organisationer har hanterat detta. Här ser vi början på en fantastisk kunskapskälla inom området.