Hämta TELDOK:s nyutkomna årsbok 2001 om informationsteknik och -samhälle gratis
Nu finns TELDOK:s årsbok “The TELDOK Yearbook 2001” klar, och kan laddas ner gratis från deras hemsida.
Årsboken handlar om spridning, innehav och användning av telekom, Internet och IT, nya medier och elektronik i världen och i Sverige.
TELDOK är en “virtuell” organisation som sprider erfarenheter av tidig praktisk användning av informationsteknologi. Man har producerat och tryckt ett 200-tal rapporter, varav många finns gratis på deras hemsida. TELDOK skapades ursprungligen av Televerket, numera Telia.

Källa: TELDOK Yearbook 2001