Hämta svenska företagsrapporter gratis direkt från databas
Vi är nu inne i den period som analytiker och andra får tillgång till årsredovisningar och annan finansiell information från verksamheten i bolagen för år 2002. När det gäller noterade bolag så är den mesta informationen dessutom helt gratis.

Tidigare fick vi alla årsredovisningar i pappersformat, sen kom distributionen via CD-ROM-skiva till mångas stora glädje. Numera behöver man inte ens beställa dessa CD-ROM-skivor för att få tillgång till den här typen av finansiell information eftersom det mesta kan hämtas online från Internet.

Ett intressant ställe att hämta årsredovisningar och annan finansiell information från är sajten Rapporter.nu vars databas innehåller nästan alla årsredovisningar, delårsrapporter och bokslutskommunikéer för alla noterade företag sedan 1 januari 2000. I skrivande stund finns det totalt 4683 rapporter i deras databas. Allt är gratis och du kan även prenumerera på besked via email när en ny rapport läggs in i databasen.
Besök Rapporter.nu från denna länk.