Hämta senaste information och statistik om IT och telekom i Sverige
Hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) används i Sverige redovisas i en ny faktabok från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA). Hela området beskrivs, från tillgången till infrastruktur, teknisk utrustning och utbildning till hur privatpersoner och företag använder IT-tekniken. Statistik finns t.ex. om tillgång till och användning av telefoni, datorer och Internet, uppgifter om IT-utbildade, IKT-infrastruktur, IKT-företag och uppkopplingsmöjligheter till Internet. Samt även webbadresser till myndigheter, organisationer och företag som arbetar med IKT.

SIKA:s bok ”Fakta om informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2003” är full av uppgifter om utbredningen och användningen av data- och telekommunikation i samhället, dvs. förutsättningarna för regeringens IT-politiska mål ”ett informationssamhälle för alla”.

Syftet med boken är att samlat redovisa den befintliga statistiken om IKT i Sverige. Boken kan beställas i en tryckt version från SIKA:s webbplats, eller laddas ner direkt här i Acrobat pdf-format:
Fakta om informations och kommunikationsteknik i Sverige 2003 (pdf-fil, 1,3Mb)

Källa: SIKA