Hämta gratis kursmaterial i omvärldsanalys & Business Intelligence
Ett tips för dig som vill förkovra dig inom området omvärldsanalys / Business Intelligence är att se närmare på Malmö högskolas 20-poängs utbildning som ger även dig som inte går själva utbildningen möjlighet, att åtminstone hjälpligt, följa denna kurs.
Detta möjliggörs genom att de nu gratis publicerar alla sina föreläsningsanteckningar direkt på nätet. Du kan läsa alla föreläsningsanteckningar här. En mera utförlig beskrivning av utbildningen finns även att tillgå.

Källa: Malmö högskola