Hämta gratis här de senaste rönen om informations- och kunskapshantering
Totalt kan du nu hämta hem presentationsmaterialet från hela 33 stycken kvalificerade föredrag från den senaste stora fyradagars Knowledge Management konferensen i USA.

Det är KMWorld konferensen som till mångas glädje nu släppt allt presentationsmaterial från årets konferens, med alla föreläsningar som hölls nu mellan den 29-31 oktober 2002.
Tidigare i veckan berättade vi bl.a. om att Arik Johnsons Business Intelligence paper och presentation om ”Competitive Intelligence Strategies: The Top 12 Priorities” fanns tillgängliga från KMWorld konferensen. Utöver detta finns nu massor av presentationer om ämnen som kunskapsdelning i organisationer, informationsarkitekturer och innehållshantering, system för samarbete, kunskapskapital, sociala nätverksanalyser, företagsportaler mm mm.
Du kan ladda hem presentationerna genom att följa länken nedan.

Källa: Presentationer, KMWorld 2002