Håkan Ramsin t.f. VD i Bisnode när Lars Save avgår i februari
Bisnodes grundare Lars Save avgår som VD och koncernchef för bolaget. Styrelseordförande Håkan Ramsin träder in som arbetande styrelseordförande och tillförordnad VD fram till det att en ny VD och koncernchef har utsetts. Lars Save lämnar sina uppdrag i början av februari 2008 och kommer därefter att stå till bolagets förfogande under en period.

”Lars Save har under tjugo år framgångsrikt byggt upp koncernen till en av Europas ledande leverantörer av digital affärsinformation. Lars har beslutat att avgå i en tid där verksamheten levererar sitt genom tiderna högsta resultat och nu står inför en ny strategisk expansionsfas i Europa. Jag kommer att ta en aktivare roll i bolaget som arbetande styrelseordförande, och styrelsen inleder omedelbart arbetet med att utse en ny koncernchef”, säger Håkan Ramsin, styrelseordförande i Bisnode.

Lars Save lämnar sitt uppdrag som koncernchef den 4 februari i samband med ordinarie styrelsemöte, men kommer under en period att finnas i en senior rådgivarroll åt bolaget och ägarna. Lars Save började bygga upp ett affärsområde inom digital företagsinformation i Bonnierkoncernen 1987. Under 2005 förvärvade Ratos 70 procent av Bonnier Affärsinformation från Bonnier, varefter Infodata konsoliderades in i koncernen 2005. Under 2006 genomfördes namnändringen till Bisnode.

Källa: Bisnode