“Guru” höll uppskattat BI-seminarie
Benjamin Gilad, som numera väl får betraktas som en “guru” inom området Business Intelligence, höll förra veckan ett uppskattat seminarium i Stockholm på temat “the value of Competitive Intelligence”.

Gilad ställde två olika case-studier, General Electric och Levi Strauss, mot varandra och klargjorde för nyckelfaktorerna för företag som ska utveckla sin business intelligence förmåga. Hans sammanfattning var “The way competitive intelligence (CI) is used determines its worth. Intelligence should be the tool to reduce unnecessary risks. The Board of directors should prod management to use competitive intelligence to preserve and increase shareholders’ wealth.” Värd för arrangemanget i Stockholm var Comintell Inc. Besök Comintells site för att bl a läsa om vad Gilad anser ett bra CI program skall kunna ge.
Sources : Comintell Inc.