Guldboken – med Sveriges bästa företag
Guldboken, med Sveriges bästa företag, har kommit i en ny utgåva. Det är affärsinformationsföretaget Dun & Bradstreet som samlat fakta om drygt 12 000 aktiebolag som under den senaste tolvmånadersperioden haft den högsta kreditratingen trippel-A. Företagets storlek har ingen betydelse, men det ska vara väletablerat, framgångsrikt och stabilt för att hamna i Guldboken. Endast 4 procent av Sveriges 244 633 aktiebolag uppfyller kriterierna.
De tio-i-topp-listor som presenteras i den nästan 1 200 sidor tjocka boken är intressant läsning om vilka företag som är ledande inom olika regioner, och vilka företag som är bäst inom sina respektive branscher. Boken innehåller naturligtvis också en “rikslista”.
Sveriges största AAA-företag var Ericsson Radio Systems, med en omsättning på 73,3 miljarder kr. Sveriges mest lönsamma företag, uttryckt i avkastning på totalt kapital, var Trav & Galopp, med en avkastning på 133 procent. Kvarnekulla hade en rörelsemarginal på 299 procent.
Varje trippel-A-företag presenteras i korthet, med bl a olika nyckeltal och adressuppgifter. Listorna visar de tio bästa företagen på fem olika variabler.
“Guldboken visar att det finns många välskötta företag i Sverige”, säger Anna Ericsson, produktchef på Dun & Bradstreet Sverige AB.
D&B ingår i världens största koncern för affärsinformation. Företaget följer det svenska näringslivets kreditvärdighet. Guldboken kommer sedan 1996 ut varje år.

Källa: Dun & Bradstreet Sverige AB