Grundare från nedlagda omvärldsbevakaren Imedia utmanar Observer igen
Jan Friedman, som en gång utmanade pressklippsföretaget Observer genom att starta det blivande Imedia, deltar nu som rådgivare till den nya utmanaren Agent25. Tillsammans med bland andra Bengt Jönsson, vd för ATG, och Casten Almqvist, vice vd för Art & Technology by Proventus, ingår Jan Friedman i Agent25:s Advisory Board.

“Agent25 har på ett intelligent sätt löst problemet med att kunna leverera en snabb och enkel mediabevakning. Agent25 har varit duktiga på att bryta mark inom omvärldsbevakningen. Man har förstått sprängkraften hos Internet som informationskanal och omsatt det i en fungerande affärslogik”, säger Jan Friedman, som i dag arbetar som fristående konsult.

Förutom Jan Friedman ingår ytterligare tre personer i Agent25:s Advisory Board:

 • Casten Almqvist, vice vd för Art & Technology by Proventus
 • Bengt Jönsson, vd för ATG
 • Robert Kullgren, advokat hos Wistrand Advokatbyrå

  “De här personerna bidrar med flera decenniers erfarenhet av omvärldsbevakningsbranschen, liksom ett gediget affärskunnande. Deras djupa engagemang blir ett viktigt stöd i vår fortsatta expansion”, säger Agent25:s vd Robert Tinterov.

  Marknaden för medie- och omvärldsbevakning domineras av Observer. Hösten 2000 lanserade Agent25 sig själv som den nya utmanaren med en automatiserad omvärldsbevakningstjänst som täcker nyhetsflödet på Internet.

  Företaget Agent25 Sverige AB har idag, enligt egna uppgifter, över 1 000 kunder och mer än 100 000 användare. Huvudägare är Spray AB.

  Källa: Agent25