Gratis svensk mediebevakning finansierad med annonser
”Yabot” heter nyhetstjänsten från den svenska delen av företaget SolutionPlanet som nu siktar på att slå sig in som en aktör på den webbaserade nyhetsbevakningsmarknaden. Tjänsten samlar in och indexerar nyheter från öppna mediakällor som är i s.k. RSS-format och arkiverar nu nyheter för sökning ett år tillbaka i tiden. För Sveriges del finns nu nyheter från december 2005. Man kan i Yabot både söka nyheterna på webbplatsen och få dem levererade till email genom en prenumeration. Tjänsten är gratis att använda och finansieras idag helt med annonser. Testa Yabot genom att följa länken nedan.

Källa: Yabot