Gratis seminarium om att hitta rätt på Internet
Fredag 26 oktober håller Intelliwell AB tillsammans med Lerdell Investigations AB ett morgonseminarium på temat ”Att hitta rätt på Internet”. Omvärldsanalytikern David Lerdell från Lerdell Investigations AB kommer då enligt arrangörerna tillsammans med seminariebesökarna dryfta frågor som ”-Hur ofta söker du på nätet? Kommer de viktigaste träffarna högst upp? Hur undviker jag skräpträffar? Finns det effektivare metoder att använda det rika utbudet av information på webben?”

”Vi vill bidra till att webben används på ett mer begåvat sätt. Kunskap om hur Internet fungerar och hur man skall hitta rätt blir en allt viktigare konkurrensfaktor. En omvärldsanalys är ingenting värd om informationsunderlaget styrs av utbudet i stället för behovet. Man måste se hela processen från ax till limpa”, säger Fredrik Forssberg, VD för Intelliwell AB.

”Vi är glada över att Intelliwell ger oss tillfälle att dela med oss av den erfarenhet – och nyfikenhet – som vi har på sökområdet. Vi vet att det finns en stor efterfrågan i näringsliv och offentlig sektor efter att surfa mer medvetet, och jag ser personligen fram emot ett spännande samtal kring mina egna och deltagarnas Interneterfarenheter”, säger David Lerdell, VD för Lerdell Investigations AB.

Deltagandet i seminariet är gratis. För mer information och anmälan kontakta Intelliwell AB.

Källa: Lerdell Investigations AB