Gratis seminarium om affärsplanering och omvärldsanalys
Docere Intelligence kommer nu den 2 oktober 2001 att hålla ett halvdagsseminarium om affärsplanering och omvärldsanalys.
Seminariet har två programpunkter där ”Den nya affärsplaneringen” är det första som föreläsaren Terrence Brown, Prefekt Stockholm School of Entrepreneurship, skall hålla. Den andra programpunkten ”Omvärldsanalys för affärsplaneringsprocessen” hålls av analytiker från Docere. Seminariet avslutas med en öppen diskussion.
Seminariet hålls i Stockholm och deltagandet är gratis. För mer information och anmälan följ källänken nedan.

Källa: Affärsplanering och omvärldsanalys (Docere)