Gratis rapport om arbete med Market Research i läkemedelsbranschen
Pharmaceutical intelligence företaget Cutting Edge Information har lanserat en ny undersökning om pharmaceutical market research. Studien fokuserar på de mest innovativa angreppssätten för att insamla, analysera, lagra och införliva pharmaceutical market research till varumärkesstrategin.

Cutting Edge Information söker nu deltagare till den nya undersökningen. Som deltagare i studien får du i utbyte ett gratis exemplar av rapporten “Pre-Launch Pharmaceutical Market Research”. Omvärldsanalytiker / BI-personer, marknadsundersökare och marknadschefer i läkemedelsbranschen som är intresserade att deltaga och lära sig mer om Market Research i denna bransch, kan göra detta genom att följa nedan källänk.

Källa: Pharmaceutical Market Research