Gratis bok om “IT-Sverige”
Nu kan du hämta den rykande färska boken “IT-Sverige – en vision från Dataföreningen” direkt från nätet. Boken ges ut för att fira Dataföreningens (DF) 50-årsjubileum hösten 1999. I stället för att göra en tillbakablick i bokform har DF klokt nog valt att titta på möjligheterna i IT-Sverige de närmaste fem till tio åren. Även Business Intelligence nämns i boken, men då bara i förbigående under den avskräckande kapitelrubriken “Krig med information som vapen”. Det finns dock i övrigt en hel del intressant att läsa, tex får man ta del av en ny delfi-undersökning och flera scenarier beskrivs.
Sources : Dataföreningen i Sverige