GovDatas alla uppgifter gratis tillgängliga
I våras rapporterade vi om sajten GovData som avslöjar dina konkurrenters statliga kunder. Nu i höst har GovData, som alltså visar svenska myndigheters inköp från företag och organisationer, släppt alla sina uppgifter gratis tillgängliga. Tidigare kunde man gratis se maximalt upp till 10 myndigheters inköp av ett visst företag och sedan fick man betala om man ville se övriga transaktioner. Nu är den gränsen borttagen och GovData annonsfinansieras istället.

Källa: Govdata.se
1 Comment

Comments are closed.