Göteborg & Co väljer nya samarbetspartners för omvärldsbevakning och PR
Göteborg & Co väljer att byta leverantörer av omvärldsbevakning och utskick av pressmeddelanden. Detta sker inför EM i friidrott 2006. Göteborg & Co har valt Infopaq Sverige AB som sin leverantör av mediebevakning och medieanalys samt PIR Svenska AB för leveranser av pressmeddelanden.

”Vi tror att Infopaq med sina modeller för analys och utvärdering av publicerat material kan vara oss till stor hjälp i vårt arbete. PIR förväntas på ett effektivt och rationellt sätt hjälpa oss att nå ut till våra mottagare”, säger Ulf Lindqvist Vice Media Director på Göteborg & Co.

Göteborg & Co Media Center jobbar med alla de evenemang och projekt som Göteborg & Co är involverade i – allt ifrån EM i friidrott 2006 och Volvo Ocean Race till Vetenskapsfestivalen. Uppgiften är att hjälpa media med redaktionellt material. Utgångspunkten är respekt för den journalistiska integriteten. Arbetet kräver väl fungerande system och metoder för att skicka information och för att utvärdera kontakterna med tv, tidningar och radio.

Källa: PIR Svenska AB