Gör som läkemedelsbranschen – Identifiera ”Thought Leaders”
I en undersökning, gjord av analysföretaget Cutting Edge Information, omfattande 16 läkemedels- och bioteknikföretag lyfter man fram kopplingen mellan s.k. ”Thought Leaders” och omvärldsanalys. Företaget poängterar att Pharmaceutical thought leaders spelar en allt större roll för att hjälpa industriledare att förstå den komplexa marknadsdynamiken. Ett inte ovanligt sätt som framhålls är där företagen träffar dessa identifierade thought leaders för att tillsammans försöka blicka framåt för att se var branschen är på väg.

Enligt studien som heter “Pharmaceutical Thought Leaders: Brand Strategies and Product Positioning” kan thought leaders vara av lokal, regional, nationell och/eller global karaktär. Allt beroende på vad man försöker förstå.

Vad är då en thought leader kan man då undra som kommentar till ovan, om man nu vill praktisera detta på sin egen bransch? Man skulle kraftigt förenklat kunna säga att det är en person som är allmänt erkänd för sin kunskap inom ett visst område, där erkännandet kommer utifrån och inte i kraft av t.ex. en ledande marknadsposition i ett företag. Djup förståelse för branschens utmaningar och behov samt förmågan att anlägga ett större marknadsperspektiv är andra kriterier som brukar framhållas i sammanhanget. Sammantaget kan det vara klart relevant för många företag att göra som läkemedelsbranschen och identifiera/inventera Thought Leaders i sin egen bransch för att få ännu högre kvalitet på sina omvärldsanalyser.

Källa: Pharmaceutical Thought Leaders