Googles mediabevakare tar ett steg vidare
Idag meddelar Google att deras nyhetstjänst Google News är en officiellt klar produkt och därmed lämnar teststadiet som den varit i sedan introduktionen hösten 2002. Googles speciella sätt att presentera relaterade nyheter tillsammans i ”kluster” är vad som bl.a. utmärkt Google News. Idag finns tjänsten i hela 22 regionala utgåvor på 10 språk. Dock finns ingen svenskspråkig version ännu. Nyheter som presenteras idag är fler funktioner som t.ex. personliga nyhetsrubriker. Vidare integreras söktjänsten ”Personalized Search” med Google News så att användare nu också kan få rekommendationer på nyheter baserat på deras egna tidigare nyhetssökningar och lästa artiklar.

Källa: Google