Google tar sikte på gula sidorna
Nu kan man testa den första versionen av ”Google Local” som lanserats i en första beta-version. Där ”vanliga” Google ger träffar över hela världen bara sökorden stämmer så ger istället Google Local en ytterligare dimension genom att också knyta sökningen till en viss lokal fysisk plats som t.ex. en stad eller annan geografiskt användbart område.
I dagsläget i denna första testversion så är Google Local begränsad till sökningar på USA-baserade platser, men planer finns redan på att utöka den geografiska täckningen till flera länder. Rent tekniskt handlar det om en s.k. korskörning mellan olika databaser. I detta fall alltså mellan traditionellt indexerade webbsidor och data från amerikanska gula sidorna. Detta gör det även möjligt att begränsa sökningarna inom vissa avstånd från angiven plats, samt att få sökträffarnas lokalisering visade på en karta.
Förutsättningar för att detta ska bli populärt får nog bedömas som mycket goda, eftersom redan idag använder många sökmotorer för att försöka hitta olika lokala resurser. Om man kan ta vara på detta intressanta koncept kan det förmodligen bli mycket populärt när det lanseras i full skala. Följ källänken nedan för att testa Google Local redan nu.

Källa: Google Local