Google lanserar företagssökningar åt små och stora företag
Google lanserar företagsinterna sökprodukter för både små och stora företag. Produkten ”Google Mini” är en ny söklösning för små- och medelstora företag för att söka och hantera deras interna dokument med Googlesökningar. Det är integrerade lösningar med både hård- och mjukvara som indexerar all information inom ett företags interna och externa webbplatser/Intranet. Mer än 220 olika filformat stöds i dagsl??get. Syftet är att göra det interna lika lättillgängligt som vanliga sökningar hos Google. Google lanserar samtidigt med Google Mini också en uppgradering av motsvarande lösning riktad till större företag. Det är ”Google Search Appliance” som tekniskt förbättras på många punkter.

Källa: Google Enterpise