“Global Intelligence Alliance” bildat av Docere Intelligence, Mc3 Intel och Viva Business Intelligence
Tre Business Intelligence / omvärldsanalysföretag i Sverige, Kanada och Finland gör gemensam sak och bildar nu en allians. Det är svenska Docere Intelligence och finska Viva Business Intelligence som tillsammans med kanadensiska Mc3 Intel meddelar att man nu har bildat en allians kallad ”Global Intelligence Alliance” (GIA).
Samarbetet inom GIA beskrivs som heltäckande inom alla Business Intelligence områden som konsulting, utbildning, mjukvaror mm, och syftar bl.a. till att ge företagen bättre möjlighet att konkurrera om större internationella kunder.