GIA Market Intelligence konferens 2010




Global Intelligence Alliance (GIA) meddelar att de mellan den 7-9 juni 2010 kommer att hålla sin stora skandinaviska konferens “GIA Conference 2010” inom ämnesområdet Market & Competitive Intelligence. Arrangemanget som hålls i Helsingfors, Finland, fokuserar på att förklara hur ledande större företag använder Market Intelligence för att förbättra sina verksamheter.

Flera praktikfall och bästa arbetsmetoder kommer att presenteras från globala företag som Cisco Systems, Nokia, Procter & Gamble, Nycomed, Cintas, Orange UK och Kemira. Vidare kan deltagarna bl.a. se fram emot interaktiva workshops och diskussioner om aktuella spörsmål inom Strategic Market Intelligence. Nytt och intressant att notera är också att inga sedvanliga leverantörsutställningar och dito företagspresentationer kommer att få finnas med på konferensen vilket förmodligen många kan tänkas uppskatta. Kontakta GIA för mer information om program & anmälan GIA Conference 2010.

Källa: Global Intelligence Alliance (GIA)